Polar-bøgerne

På forsiden af denne web site ses polarskibet MS Kista Arctica under besejling af Diskobugten ved NV Grønland i foråret 1994. Jeg var vagthavende styrmand da fotograf Rolf Müller tog dette foto til Royal Arctic Lines personaleblad d.å.

 

I de nedenstående bøger kan man læse om den danske handelsflådes shipping & besejling af polarområderne igennem perioden 1915 - 2015.

 

Bøgerne er tilgængelige som e-bøger på Slægtsforskernes Bibliotek, og kan lånes ganske gratis via internettet (klik på titlen):

 

Introduktion til illustreret "Registrant over rederier og skibe i Grønlandsfarten 1915 - 2015"

 

2019 "Illustreret registrant over rederier og skibe i Grønlandsfarten 1915 - 2015"

 

"Dansk polarfart 1915 - 2015"

 

"Fra Trangraven til Langerrak - en epoke i Grønlandstrafiken"

 

"Is - Peder" Kaptajn Vilhelm M. Pedersens erindringer

 

"Styrmanden fra Strynø"

 

"Maritime erindringer 1951 - 1965"

 

Slægt skal følge ... Fortid og erindringsglimt (polar søfart fra side 49 til side 96)

 

"Tilbageblik - 1. bog"

 

"Tilbageblik - 2. bog"

 

"Eventyret i Antarktis"

 

Ukiut 43-t umiartorpunga -Jeg har sejlet i 43 år

 

Skonnertfører Niels L. Underbjerg's to erindringsbøger